March 9, 2015

ACTIVITATE

unnamedOferirea de servicii de consiliere şi informare (managementul bolii psihice, reprezentare socială).

Înfiinţarea de Centre de terapie pentru recuperarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală menite să susţină misiunea Asociaţiei SENTIRE.

Dezvoltarea serviciilor complementare în vederea integrării sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Reprezentarea, protecţia şi promovarea drepturilor şi intereselor persoanelor cu probleme de sănătate mintală în faţa autorităţilor publice la nivel naţional şi local.

Sensibilizarea angajatorilor şi membrilor comunităţii prin campanii de promovare în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală pe piaţa muncii.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu probleme de sănătate mintală, a persoanelor defavorizate şi a bătrânilor.

Redarea sentimentului de apartenenţă la viaţa socială a persoanelor de vârsta a treia.

Creşterea gradului de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Creşterea nivelului de implicare şi responsabilizare socială a sectorului business, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii.