Final proiect proiect: „Youth Work: Act of Inclusion”

 

Asociaţia Sentire împreună partenerii din Turcia, Italia, Grecia, Croaţia anunţă finalul proiectului “Youth Work: Act of Inclusion”.

Acest proiect a fost finanţat din fonduri acordate de către Comisia Europeană prin programul „Erasmus Plus”.

            Grupul a fost format din de 27 lucrători de tineri, cu vârsta de peste 18 ani. Lucrătorii de tineret au participat la activităţi de educaţie nonformala prin care s-a urmărit: dezvoltarea competenţelor de lucru prin metodele de educaţie nonformală, în special în lucrul cu tinerii marginalizaţi şi excluşi din societate.

 

 

Durata cursului de formare: 05.02.2019 – 12.02.2019

Locaţia desfăşurării cursului de formare: Horezu, Vâlcea.

 

             Obiectivele proiectului:

 

Obiectivul 1. După 9 luni de proiect cuprinzând toate etapele proiectului – Pregătire, Implementare, Diseminare şi Exploatare a Rezultatelor (DEOR), cei 27 lucrători de tineret şi-au dezvoltat cunoştinţele în ceea ce priveşte includerea, stereotipurile prejudecăţile, au devenit mai empatici cu tinerii cu oportunităţi reduse şi în acest moment sunt pregătiţi, implicându-se activ în organizaţie şi în comunitate în lucrul cu tinerii. Acest obiectiv a început prin motivarea şi creşterea entuziasmului lucrătorilor de tineret selectaţi în Etapa de pregătire. Ei au lucrat împreună cu coordonatorii şi au cules problemele de la „firul ierbii” (tinerii cu oportunităţi reduse). Au ţinut legătura cu Echipa de implementare şi trainerul şi am făcut activităţi în funcţie de nevoile lor. Activităţile practice, dezbaterile, exemplele de bună practică şi sesiunile de comunicare au dus la îndeplinirea acestui obiectiv. În timpul etapei de diseminare, cel mai important rol l-au avut lucrătorii de tineret care s-au implicat activ în atelierele de diseminare din ONG şi din afara acestuia.

Obiectivul 2. Cei 27 de lucrători de tineret au învăţat să folosească metodele de educaţie nonformală în lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse. Ei sunt capabili să folosească min 5 metode de educaţie nonformală în lucrul cu tinerii. Acest obiectiv a fost atins prin activităţi ca: Târgul de metode de educaţie nonformală, Activităţi practice şi activităţi de includere. Impactul cel mai mare a fost în Etapa DEOR unde lucrătorii de tineret au făcut ateliere cu tinerii cu oportunităţi reduse.

Obiectivul 3. Cei 27 de lucrători de tineret şi-au dezvoltat atitudinile faţă de tinerii cu oportunităţi reduse prin lansarea de noi proiecte locale şi implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse. Acest Obiectiv a fost atins în Etapa de diseminare, prin atelierele făcute de aceştia. Considerăm ca discuţiile, networking-ul şi comunicarea prin viu-grai au contribuit la îndeplinirea acestui obiectiv.

Our Graphics :


Shirt:

 

Competenţele cheie dobândite în urma proiectului sunt:

1 Competenţele civice – lucrătorii de tineret se ştiu cum să comunice şi să facă activităţi cu tinerii cu probleme – marginalizaţi, excluşi, etc.

2 Learning by doing: Ei au realizat nevoia de a învăţa, iar acum le este mult mai uşor să folosească metodele de educaţie nonformală în activităţile lor.

3 Dobândirea de competenţe culturale: prin schimbul de idei, tradiţii şi dansuri – în special în cadrul serilor culturale.

4 Competenţe de a vorbii în limba engleză: aceasta a fost dobândită prin fiecare Etapa a proiectului – toate discuţiile au fost în limba engleză, lucrătorii au fost puşi în camere din ţări diferite pentru a-i încuraja în coeziunea grupului

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:

 

Persoană de contact:

Florescu Cristian – Asociaţia Sentire

Telefon: 0726 32 30 78

Adresă e-mail: sentire_for_youth@yahoo.com

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă de utilizarea informaţiilor conţinute de aceasta comunicare.